فر گازی ساج دار مبتکر

فر گازی ساج دار مبتکر (سایز بزرگ 57*52)