فر گازی ساج دار مبتکر (سایز بزرگ 57*52)

فر گازی ساج دار مبتکر (سایز بزرگ 57*52)